Alla uppdrag är unika. Därför har vi inte belastat hemsidan med långa texter och många exempel. Kontakta oss direkt så berättar vi i stället.

KONST

Intresset för offentlig konstnärlig gestaltning har ökat. Samtidigt har processen blivit mer komplicerad och 

involverar idag både offentlig upphandling och kontinuerliga kontakter med privata byggbolag.
Som konstkonsult erbjuder Kulturstrategi Konsult AB ett helhetsgrepp om processen vid en offentlig gestaltning: 
skapande av ett konstprogram, formulering av ett förfrågningsunderlag för upphandling av konstnärer för
det aktuella uppdraget, hjälp med urval och praktisk hantering under byggprocessen.

PROJEKT- och PROCESSLEDNING

Överblick, samordning, tydlig kommunikation och teamkänsla kännetecknar en god projektledare.

Ska man projektleda konst- och kulturskapare skadar det inte med tålamod och lugn också.

Kulturstrategi Konsult AB har mångårig vana vid projekt- och processledning inom kulturområdet. Det har gett
ingående kännedom om skapandets processer och om möjligheten att kombinera ett kreativt konstnärligt
arbete med en nödvändig struktur.

KULTUR • NÄRINGSLIV • SAMHÄLLE 

Konst och kultur kan lyfta ett företags affärer likväl som att skapa identitet åt en plats.
Konsten når människor på ett unikt sätt.

Kulturstrategi Konsult AB skapar lönsamma partnerskap mellan kultur, näringsliv och samhälle.
Vi hjälper våra uppdragsgivare bygga hållbara samarbetsprojekt – vare sig det gäller korta
sponsringsinsatser eller ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Vår idé är att skapa intelligenta samarbeten som leder till tydliga och mätbara vinster för alla parter

UTREDNING • TEXT

Alla bra beslut börjar med ett bra underlag. För att fatta rätt beslut behöver man kunna området.

Kulturstrategi Konsult AB gör underlag, inventeringar, research och utredningar för att du ska kunna fatta bra beslut.

Behöver du en bra informationstext till ditt projekt så står vi till tjänst med det också.

KONTAKT

Susan Bolgar

Kulturstrategi Konsult AB, Fridhemsvägen 11, 272 95 Simrishamn

Susan Bolgar • + 46 73-184 02 00 • www.kulturstrategi.se

CV