Kulturpolicy

citat2

 

Liksom det idag är självklart för ett företag att bedriva ett medvetet och långsiktigt miljöarbete, kommer det snart att vara lika självklart att ha en tydlig kulturprofil. En genomtänkt och strategisk kulturpolicy i företaget utgör det första steget.

Kulturstrategi Konsult AB erbjuder ett kortare coachingprogram för ledningsgrupper där vi belyser frågor som medial uppmärksamhet, CSR-arbete och varumärkesfrågor i relation till tänkbara kultursatsningar. Programmet utformas tillsammans med företagets ledningsgrupp, marknadsavdelning eller sponsoransvarig och beräknas ta ca sex timmar fördelat på tre tillfällen.

Resultatet blir en tydlig policy och en grundläggande strategi för det fortsatta arbetet.