KONST
Intresset för offentlig konstnärlig gestaltning har ökat. Samtidigt har processen blivit mer komplicerad och involverar idag både offentlig upphandling och kontinuerliga kontakter med privata byggbolag.

Som konstkonsult erbjuder Kulturstrategi Konsult AB ett helhetsgrepp om processen vid en offentlig gestaltning: skapande av ett konstprogram, formulering av ett förfrågningsunderlag för upphandling av konstnärer för det aktuella uppdraget, hjälp med urval och praktisk hantering under byggprocessen.

• Huskvarna Stadshus  
• Molnet och Apans Tankar.