Om Kulturstrategi

Susan Bolgar startade det första företaget för kulturstrategisk rådgivning redan 1998 och dagens företag, Kulturstrategi Konsult AB, ingår i ett större nätverk som fokuserar på frågorna om kulturens roll i samhälls- och näringslivsutveckling. Att arbeta i nätverk passar väl när man vill behålla en liten, flexibel organisation och samtidigt erbjuda en bred kompetens.

486041_10151385102454958_1842968572_n – Genom min bakgrund och erfarenhet i kultursektorn har jag ett gott gehör för konstnärlig kvalité, och kan ge företag och offentliga aktörer kompetent stöd, säger Susan Bolgar. Utmaningen ligger i att kombinera kulturens kreativitet och näringslivets kraft till en framgångsrik syntes.

Susan Bolgar har också mångårig erfarenhet av kulturproduktion, liksom av organisation och kommunikation i både offentlig och privat sektor. De senaste 15 åren har Kulturstrategi fokuserat på gränssnittet mellan kultur och näringsliv och utvecklat hållbara modeller för samarbete som konkret gynnar båda parter. Susan Bolgar är en flitigt anlitad föreläsare och moderator. Hon ingår också i den nya statliga myndigheten Kulturbryggans bedömarpool med särskild inriktning på projekt som utforskar nya finansieringsformer.

Foto: Johanna Hanno

Kontakta gärna Kulturstrategi Konsult AB för att diskutera upplägg, möjligheter och priser.

Susan Bolgar, strategisk rådgivare

susan.bolgar@kulturstrategi.se

+46 (0)731-84 02 00

Kulturstrategi Konsult AB
Timmermansgatan 6, 118 25 Stockholm

info@kulturstrategi.se