Offentlig sektor

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]

Cisne Negro por la Cía. de Danza de Brasil con la Orquesta Filarmónica de Montevideo
Foto: Oscar Bonilla[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]

Gränssnittet kultur/näringsliv, kulturella och kreativa näringar, samt kultur som verktyg för lokal/regional utveckling är frågor som varit högaktuella de gångna åren. De flesta är överens om kulturens betydelse som agent i samhällsutvecklingen. 

Svårigheten är att gå från övergripande program till konkret, resultatinriktat arbete. Hur ställer man upp genomförbara mål? Hur mäter man resultaten på ett sätt som står i relation till frågornas komplexitet? Ska arbetet ske på regional eller lokal nivå? Kan man identifiera lokala resurser som kan föra utvecklingen framåt? Hur bygger man hållbara modeller för samverkan och hur håller man dem igång? Hur identifierar man affärsnyttan för alla inblandade parter för att garantera en långsiktig hållbarhet?

Det kan vara berikande att ha en extern rådgivare till hjälp när modellerna ska utformas. Kulturstrategi Konsult AB har mångårig erfarenhet av frågorna, både strategiskt och praktiskt och kan hjälpa till i processen.

[/wpcol_1half_end]