2.14
Foto: Oscar Bonilla

Idag ligger frågor om kulturens roll i samhället högt på dagordningen både i kultursektorn och i politiken. Allt fler intresserar sig för kultur som faktor för både regional utveckling och som samarbetspartner i näringslivet.

Som kulturskapare har du mycket att erbjuda det moderna företaget. Kreativitet, projektvana och omvärldskunskap är bara några av de kompetenser en kulturskapare besitter. Förmågor som ständigt efterfrågas i näringslivet – och i resten av samhället. Samtidigt behöver kulturinstitutioner och organisationer komplettera sin finansiering och hitta nya intäkter för sin verksamhet.

Kulturstrategi Konsult AB erbjuder utbildningar, rådgivning och modeller för hur kulturinstitutioner och organisationer kan utveckla sina relationer med näringslivet och hur den konstnärliga kompetensen kan föras ut i näringsliv och samhälle.

Vi åtar oss både långsiktiga projekt för integrering mellan kulturliv och näringsliv och kortare utbildningar för kulturskapare.

55

Foto: Oscar Bonilla