Inspiration för beslutsfattare

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]9
 
 Seminariet utgår från de tre begreppen:

• Kultur och näringsliv
• Kultur i näringsliv
• Kultur som näringsliv

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Inspirationsseminarium för beslutsfattare (politiker och tjänstemän)

En enkel början kan vara att samla tjänstemän och politiker till en seminariedag om ämnesområdet kulturella och kreativa näringar, kulturdriven näringslivsutveckling och privat kulturfinansiering.

Innehållet fokuserar på begreppsdefinitioner och konkreta arbetsmodeller, d.v.s. vad är det egentligen vi pratar om och hur uppnår vi resultat? Vad har gjorts på andra håll i Sverige och utomlands?

Seminariet skräddarsys beroende på vad som tidigare gjorts för just denna grupp och hur långt arbetet kommit regionalt/lokalt.

Foto: Oscar Bonilla
[/wpcol_1half_end]