citat1

   

Kulturstrategi Konsult AB skapar lönsamma partnerskap mellan kultur, näringsliv och samhälle.

Vi hjälper våra uppdragsgivare bygga hållbara samarbetsprojekt – vare sig det gäller korta sponsringsinsatser eller ett långsiktigt utvecklingsarbete. Vi bygger kunskap, förmedlar kontakter och utvecklar praktiskt applicerbara modeller.