citat1

   
 
 
Kulturstrategi Konsult AB skapar lönsamma partnerskap mellan kultur, näringsliv och samhälle.

Vi hjälper våra uppdragsgivare bygga hållbara samarbetsprojekt – vare sig det gäller korta sponsringsinsatser eller ett långsiktigt utvecklingsarbete. Vi bygger kunskap, förmedlar kontakter och utvecklar praktiskt applicerbara modeller.

Vår idé är att skapa intelligenta samarbeten som leder till tydliga och mätbara vinster för alla parter.

 

startcollage